ยินดีต้อนรับสู่ ปัญญาประดิษฐ์.com

ขอบคุณท่านที่เยี่ยมชม punyapradit.com

สนใจรับข้อมูลจากเราสามารถ add Facebook at: https://www.facebook.com/punyapradit
รับข้อมูลทาง Punya Pradit Line group, pls click Punya Pradit  or QR code at

QR punya

เว็บไซด์นี้รวมรวมและเผยแพร่ ไอเดีย การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) สำหรับบริษัทใหม่ หรือ Startup

เรามีจุดมุ่งหมาย ที่จะทำให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ด้าน AI และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ขยายธุรกิจออกไปได้ทั่วโลก

AI ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในโลก Online รวมถึงสื่อต่างๆ และรัฐบาลกำลังสนับสนุนให้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่าน SME และ Startup

แต่มีคนไทยจำนวนไม่มาก ที่สามารถเข้าใจ และประยุกต์ใช้งาน AI ได้

ในประเทศไทย มีวิชา AI เปิดสอนอยู่บ้าง ในกลุ่มสาขา Computer science & engineer, Robotics, Advanced control, Operation research แต่ถือว่ามีการพัฒนานำมาใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์น้อยมาก ส่วนใหญ่เน้นตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เราทำงานวิจัยด้านนี้มาค่อนข้างนาน เห็นว่าบริษัทในต่างประเทศนำมาเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างกว้างขวาง และอยู่กับชีวิตประจำวันเรา เช่น Google, Facebook, Microsoft เป็นต้น

เทคโนโลยี AI จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ ในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

เรามั่นใจว่าคนไทยสามารถเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านนี้ได้

Advertisements

Products

1.Dialog-based Chatbot API (code#CB001)

product1

 

Product Description:

The back end API for the dialog-based chatbot could be adopted for social medias e.g. FaceBook, WeChat, Line, and web chats. Thai natural language understanding (NLU) technologies are available. The customer could be able to train sets of knowledge for the chatbot through the platform. The customization for a particular application may be required since the fee may be included.

Fees:
First time payment:

Customization &Integration fees are 10,000 Baht

pay-as-you-go plan:

fee

Payment methods:

The invoice could be submitted, please leave your contact information. The payment methods are available at various Thai Banks as:

Name: Chanwit Boonchuay, SCB Saving A/C, no: 239-2-55111-2

Name: Chanwit Boonchuay, KBank Saving A/C, no: 009-1-45365-1

Name: Chanwit Boonchuay, Bangkok Bank Saving A/C, no: 033-0-80066-2

 

After transfer, please send your receipt  to  punyapradit@gmail.com

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ ปัญญาประดิษฐ์.com

ขอบคุณท่านที่เยี่ยมชม punyapradit.com

สนใจรับข้อมูลจากเราสามารถ add Facebook at: https://www.facebook.com/punyapradit
รับข้อมูลทาง Punya Pradit Line group, pls click Punya Pradit  or QR code at

QR punya

เว็บไซด์นี้รวมรวมและเผยแพร่ ไอเดีย การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) สำหรับบริษัทใหม่ หรือ Startup

เรามีจุดมุ่งหมาย ที่จะทำให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ด้าน AI และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ขยายธุรกิจออกไปได้ทั่วโลก

AI ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในโลก Online รวมถึงสื่อต่างๆ และรัฐบาลกำลังสนับสนุนให้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่าน SME และ Startup

แต่มีคนไทยจำนวนไม่มาก ที่สามารถเข้าใจ และประยุกต์ใช้งาน AI ได้

ในประเทศไทย มีวิชา AI เปิดสอนอยู่บ้าง ในกลุ่มสาขา Computer science & engineer, Robotics, Advanced control, Operation research แต่ถือว่ามีการพัฒนานำมาใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์น้อยมาก ส่วนใหญ่เน้นตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เราทำงานวิจัยด้านนี้มาค่อนข้างนาน เห็นว่าบริษัทในต่างประเทศนำมาเทคโนโลยี AI มาใช้อย่างกว้างขวาง และอยู่กับชีวิตประจำวันเรา เช่น Google, Facebook, Microsoft เป็นต้น

เทคโนโลยี AI จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์ ในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

เรามั่นใจว่าคนไทยสามารถเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านนี้ได้