About

“Creative Technologies are from Creative people.”

ก่อนเป็นนักปัญญาประดิษฐ์…เราเป็นนักวิจัย…

เราเป็นนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เรารวมกลุ่มสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้า ตั้งแต่ปี พศ. 2551 ผลงานมีหลากหลาย เป็นที่รู้จักบ้างในวงการวิชาการ

ยุคนี้ “ปลาเร็วกินปลาช้า” ปลาไทยตัวเล็ก ถ้าเป็นปลาช้าด้วยถูกกินแน่นอน

paradigm shift..

ช่วงนี้ ในประเทศไทย พูดถึง startup เยอะมาก คนรุ่นใหม่ๆ สามารถสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยีมากมาย และขยายไปทั่วโลก

แต่ startup ไทย จะแข่งขันในเวทีโลกได้ ควรต้องมียานพาหนะที่รวดเร็วพอ ประสิทธิภาพมากพอ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้คนไทยหลายคน ไปถึงฝั่งฝันนั้นได้

เราจึงรวมตัวกัน เป็นนักปัญญาประดิษฐ์ ช่วยสนับสนุน startup ไทย ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

โปรดติดตามกิจกรรมสัมมนา และข้อมูลเทคโนโลยี AI จากเราได้ทางเว็บนี้ครับ

ขอบคุณจากใจ

ทีมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ชาญวิทย์ บุญช่วยทรงกลด ศรีปรางค์เฉลิม จินาตุนคณาพจน์ ยอดมณี

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s